| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook |
Haft Słupski Haft Słupski Haft Słupski Haft Słupski Haft Słupski
- | - Kraina w Kratę - | - Wybrzeże Słowińskie - | - Słupsk Powiat - | - Słupsk - | - Słupsk Gmina - | - Kępice - | - Kobylnica - | - Ustka - | - Ustka Gmina - | - Sławno - | - Bytów - | -
Haft Słupski Haft Słupski
Haft Słupski Haft Słupski Haft Słupski

Haft Słupski


Haft Słupski On-line Haft Słupski On-line / Warunki używania

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Haft Słupski On-line. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Haft Słupski On-line może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Haft Słupski On-line nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Haft Słupski On-line, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Haft Słupski On-line nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Haft Słupski On-line. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Haft Słupski On-line udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Haft Słupski On-line nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Haft Słupski On-line uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Haft Słupski On-line jest równoznaczne z udzieleniem Haft Słupski On-line nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Haft Słupski On-line ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Haft Słupski On-line w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Haft Słupski On-line nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Haft Słupski On-line uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Haft Słupski On-line uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button


Haft Słupski